KOORDİNATÖRLÜK MESAJI

 
Engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması önemlidir. Engelli bireylerin bağımsız yaşayabilmeleri ve topluma tam ve etkin katılımları için erişilebilirliği sağlanmalıdır.  Bunun yanı sıra toplum içerisinde yaşayabilmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla bireysel destek hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları toplum temelli destek hizmetlerine erişimleri kolay olmalıdır. Engellilere uygun araç-gereç ve ders materyallerin uygun eğitim araştırma ve barınma ortamlarının temini ile eğitim süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü gibi konularda çalışma yapmak üzere kurulan Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü ile kurumumuzda yer alan tüm Engelli arkadaşlarımızın öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak için gerekli tüm çalışmaları yapmayı hedeflemekteyiz. Bu sayede dezavantajlı üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemeye çalışacağız. 
 
Koordinatörlük ofisi Davutpaşa Kampüsü Taş Bina A1029 nolu odada bulunmaktadır. Ofisimizin kapılarının tüm paydaşlarımıza her zaman açık olduğunu belirterek, www.eok.yildiz.edu.tr web sayfamızdan, engelsiz@yildiz.edu.tr e posta adresimizden bize 7/24 ulaşabileceğinizi eklemek isterim.
 
Saygılarımla, 
 
Dr. Merve Karamustafa